Znajdziecie tu linki do źródeł!

JAK POMÓC W NAUCE DZIECKU
Z ZESPOŁEM ASPERGERA?

Zespół Aspergera może utrudnić zdobywanie nowej wiedzy szkolnej z wielu powodów.
Trudności w koncentracji, zbytnia wrażliwość na bodźce, opór przed nowością i zmianami, to tylko niektóre z tych utrudniaczy. 

Aby pomóc dziecku z Zespołem Aspergera musimy zrozumieć jego świat. Widzieć jego oczami. Tylko takie pełne zrozumienie pozwoli pomóc mu w tak dużym wyzwaniu jakim jest nauka szkolna. 

Artykuły, wywiady, filmy, ciekawe rozwiązania, itp!

Autyzm wprowadza zmysły w błąd -filmiki

https://www.youtube.com/watch?v=AuB1lsHPAkw

https://www.youtube.com/watch?v=vzr5VjpHHW4

Obraz może zawierać: tekst

FUNDACJA SYNAPSIS

Filmy z Bartkiem Topa

https://www.youtube.com/results?search_query=autyzm+wprowadza

https://www.youtube.com/watch?v=MpHss76GWZs

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst