• W tym roku, 2 kwietnia świeciły z nami następujące budynki użyteczności publicznej: 
  • Urząd Miasta i Gminy w Opatowie,

Starostwo Powiatowe w Opatowie