Data 5 kwietnia 2019 r. zapisze się w naszym mieście jako wielkie i bardzo jak pokazała frekwencja potrzebne wydarzenie pod hasłem OPATÓW dla AUTYZMU.

W tym dniu ok. 160 osób zgromadzonych w Opatowskim Ośrodku Kultury wzięło czynny udział w Niebieskim Tutorialu, czyli krok po kroku dla autyzmu. Uroczystego otwarcia tego spotkania dokonali wicestarosta Powiatu Opatowskiego Małgorzata Jalowska i wiceburmistrz Miasta i Gminy Opatów Marcin Słapek oraz organizatorzy Aneta Werońska, Anna Przygoda i Joanna Młynarska.  Każda grupa robocza ( a było ich 13 : Legislacja, NGO, JST, edukacja przedszkolna, edukacja – szkoły podstawowe, edukacja – szkoły średnie i wyższe, edukacja – kształcenie specjalne, rodzice dzieci ze spektrum autyzmu do 16 r. ż. I rodzice osób powyżej 16 r. ż., specjaliści, uczniowie i pracodawcy) pracowała nad zdefiniowaniem potrzeb i oczekiwań wobec innych grup roboczych oraz zdefiniowaniem posiadanych kompetencji, narzędzi i form wsparcia dla pozostałych grup roboczych.

Ta szeroko pojęta analiza i diagnoza umożliwi nam – organizatorom opracowanie realnej mapy potrzeb osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, począwszy od przedszkolaka, a skończywszy na okresie podejmowania pracy zawodowe. Ta mapa potrzeb w postaci całościowego RAPORTU uwidoczni nam wszystkim deficyty legislacyjne, społeczne i mentalne, a przede wszystkim pomoże wspólnie wypracować rozwiązania, mające na celu redukcję zdefiniowanych trudności.

            Kolejnym istotnym punktem całego wydarzenia był przemarsz wszystkich uczestników Niebieskiego Tutorialu na Opatowski Rynek, trzymających
w dłoniach niebieskie balony, gdzie zgromadzili się przedstawiciele wszystkich szkół i placówek szkolno-wychowawczych z całego powiatu opatowskiego.
Tu także nastąpiło krótkie powitanie wszystkich zebranych przez władze powiatu i miasta. Ten meeting uświetniły występy uczniów z placówek organizatorów. Wszyscy zebrani w geście solidarności z niebieskimi balonami w dłoniach pod wodzą kampanii reprezentacyjnej  Niepublicznego Technikum ZDZ wzięli udział w przemarszu dookoła rynku. Na koniec wystąpił na scenie Chór św. Marcina śpiewając ze wszystkimi, a było ich ok. 400-500 osób odśpiewał piosenkę „Wznieś serce nad zło”