Nasze działania w latach 2016-2019

 IV 2016 IV 2017
 XII 2017
 IV 2018
 XII 2018 
IV 2019

 XII
2019
 IV
2020