IV Edycja 2019
Niebieska Jedynka
Opatów dla Autyzmu
 Niebieski Tutorial
Zobacz reportaż!
https://www.youtube.com/watch?v=EkdpUfa8QG0
   

  Wielkimi krokami zbliża się miesiąc kwiecień, który w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie – Opatowskiej Jedynce od czterech lat nosi miano Niebieskiej Jedynki.
Od 1 kwietnia 2016 r. inicjatorki globalnej akcji „Na niebiesko dla autyzmu”, nauczycielki szkoły Wioletta Grabska i Anna Michalik- Sadaj ze wsparciem dyrektor szkoły Anny Przygody aktywnie działają na rzecz zmiany sytuacji osób z ASD i ich rodzin. Ich różnorodne zadania oparte są stale na trzech filarach: solidarności, wiedzy i wsparciu, a przyświeca im hasło „Jedynka świeci, edukuje, wspiera”. W trakcie tych trzech lat podjęto szereg, nietuzinkowych działań, skierowanych zarówno dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów, m. in.:
 > ubieranie się na niebiesko całej społeczności szkolnej w wcześniej ustalone dni miesiąca kwietnia;
> aktywne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu (2 kwietnia) – „zaświeć na niebiesko” – oświetlenie naszego budynku szkoły oraz coroczne działania zmierzające do włączenia się innych instytucji użyteczności publicznej;
> aktywne obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu (1-7 grudnia) – organizacja spotkań dla rodziców „O Autyzmie przy zimowej kawie”, wystaw, konferencji;
> prezentowanie tematyki spektrum autyzmu w postaci wystaw tematycznych plakatów, ściennych gazetek informacyjnych, broszurek, ulotek i poradników dla rodziców, a także biuletynów Niebieskiej Jedynki;
> szkolenia dla kadry pedagogicznej szkoły;
> warsztaty dla uczniów szkoły;
> happening miejski;
> prowadzenie dla rodziców, nauczycieli i specjalistów konferencji tematycznych, dyskusji panelowych;
> dzielenie się wiedzą i doświadczeniem dotyczącymi tematyki ASD z innymi zainteresowanymi w postaci prelekcji na terenie województwa świętokrzyskiego;
> współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny;
> współpraca z Fundacją JiM w ramach której powstał w marcu 2018 r., przy naszej szkole Podstawowej nr 1 im. gen.bryg. Stanisława Gano w Opatowie Punkt Informacyjny JiM, którego koordynatorem wolontaryjnym jest Wioletta Grabska;
> zorganizowanie w naszej szkole szkolenia „Seksualność osób z autyzmem” dla rodziców, nauczycieli i specjalistów;
> dobra współpraca z władzami miasta – patronaty Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 
> dobra współpraca z lokalnymi mediami.


https://www.facebook.com/watch/?v=547076969152682


Tegoroczne obchody kwietnia 2019, zostały zaplanowane wspólnie przez dyrektor szkoły Annę Przygodę i koordynatora wszystkich edycji Niebieskiej Jedynki Wiolettę Grabską we współpracy z dwoma opatowskimi instytucjami oświatowymi, tj. Niepublicznym Przedszkolem
z Oddziałami Integracyjnymi „HaHaHa”, reprezentowanym przez dyrektor Anetę Werońską i Niepublicznym Technikum im. gen Władysława Andersa – dyrektor Joannę Młynarska. W tym roku również na znak solidarności z osobami z ASD opatowska Jedynka zaświeci się na niebiesko. Cieszymy się z faktu, że coraz więcej szkół i instytucji w naszym mieście 2 kwietnia świeci na niebiesko.
W tym roku pod hasłem OPATÓW dla Autyzmu w dniu 5 kwietnia odbędzie się w Opatowskim Ośrodku Kultury „Niebieski Tutorial, czyli krok po kroku o autyzmie”. Celem tego spotkania jest opracowanie Niebieskiej Mapy Potrzeb dziecka z dysfunkcjami z obszaru CZR oraz jego rodziny.

https://www.youtube.com/watch?v=EkdpUfa8QG0