Happening 2016 r.


W tegoroczne obchody globalnej akcji „Na niebiesko dla autyzmu” pod hasłem Świeć. Edukuj. Wspieraj.” aktywnie włączyła się cała społeczność Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. Organizatorzy akcji – nauczycielki Wioletta Grabska i Anna Michalik-Sadaj chciały w ten sposób pokazać,
że aby zmienić sytuację uczniów z autyzmem i ich rodzin konieczne są trzy rzeczy: solidarność, wiedza i wsparcie.

„Niebieska Jedynka” 1 kwietnia 2016 r. zainaugurowała obchody „zapalając się na niebiesko” – uczniowie i nauczyciele szkoły przyszli ubrani na niebiesko.
Przez ten symboliczny gest dodali osobom z autyzmem i ich rodzinom otuchy w codziennych zmaganiach ze skutkami niepełnosprawności.

W miesiącu kwietniu zaplanowanych było szereg działań zarówno dla wszystkich uczniów i nauczycieli, jak i rodziców, mających na celu zwiększenie świadomości na temat autyzmu w naszym środowisku.

Od dnia 5 kwietnia 2016 r. w naszej szkole można było zobaczyć ciekawie zaprezentowaną wystawą dotyczącą Autyzmu, tzn. ręcznie wykonanymi plakatami, gazetkami tematycznymi skierowanymi do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz pracami uczniów z autyzmem.

8 kwietnia 2016 r., jak w każdy piątek, uczniowie i nauczyciele ponownie „zapalili się na niebiesko dla autyzmu”, a także wykazali żywe zainteresowanie wystawą, podejmując dyskusję nad problemem i zadając sobie pytania jak można wspierać i pomagać osobom z autyzmem i ich rodzinom. 

13 kwietnia 2016 r. została przeprowadzona dla nauczycieli szkoleniowa Rada Pedagogiczna dotycząca tego zaburzenia. Nauczycielki SZS Nr 1 w Opatowie Anna Michalik-Sadaj i Wioletta Grabska przedstawiły bardzo bogatą w treści prezentację multimedialną pt. „Autyzm”, mającą na celu przybliżenie tematyki, zaprezentowanie różnorodnych zachowań ucznia z autyzmem, sposoby, formy i metody pracy sprzyjające rozwojowi dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. 
Mamo, Tato! 

Sprawdź, jak się rozwija Twoje dziecko!

Porównaj osiągnięcia rozwojowe Twojego dziecka  z listą umiejętności rozwojowych odpowiadająca jego wiekowi.

Lista ta znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.synapsis.org.pl

Pamiętaj! Każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Niektóre 
z wymienionych w liście umiejętności dzieci powinny opanować wcześniej, inne nieco później.

Pierwszym krokiem może być najbliższa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna.

Kontakt:  PPP w Opatowie, 
ul. Sienkiewicza 17, 
tel. 15 8682 636, 
e-mail: poradnia_opatow@op.pl

Pamiętaj, im wcześniej zareagujesz, tym większa szansa na wyrównanie problemów rozwojowych Twojego dziecka. Wczesna diagnoza zaburzeń spektrum autyzmu daje szansę Twojemu dziecku 
na samodzielne życie 
w przyszłości!

15 kwietnia 2016 r., to kolejny piątek mocno akcentujący solidarność z osobami z autyzmem. W tym dniu „niebieska społeczność Jedynki” zgromadzona
na boisku szkolnym stworzyła napis „1” i „AUTYZM”, jednocześnie wypuszczając do nieba kilkadziesiąt niebieskich balonów, dając tym samym po raz kolejny wyraz ogromnej już świadomości związanej z zagadnieniem oraz akceptacji tej niepełnosprawności.

20 kwietnia 2016 r. zostały przeprowadzone przez nauczycielki Wiolettę Grabską i Annę Michalik-Sadaj warsztaty „Poznaj Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie. „Celem naszych warsztatów było budowanie świadomości na temat autyzmu oraz uwrażliwienie uczniów na odmienność osób z autyzmem. Osoby te, podobnie jak bohaterka są wyjątkowe, mają swoje mocne strony, niepowtarzalne zainteresowania. Chcemy, aby uczniowie, dzięki Marii mieli możliwość poznania osób z autyzmem. Poznania zarówno jej mocnych stron, jak i doświadczanych trudności, które wynikają z jej niepełnosprawności. Pracowałyśmy na scenariuszach spotkań, materiałach edukacyjnych i ćwiczeniach opracowanych dla każdego etapu edukacyjnego osobno.” – mówi W.Grabska. A.Michalik-Sadaj dodaje, iż „celem zajęć było zapoznanie uczniów z tematyką autyzmu, z charakterystycznymi cechami tych osób, pomoc w zrozumieniu problemów i trudności w rozumieniu świata, uwrażliwienie uczniów na osoby z tym zaburzeniem, ich problemy
i możliwość pomocy”.

22 kwietnia 2016 r. uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie ponownie świecili swoim ubiorem na niebiesko.

27 kwietnia 2016 r., to bardzo ważny dzień dla naszej społeczności, gdyż to właśnie tego dnia dołączyli do nas rodzice oraz zaproszeni goście. Mieli oni okazję zobaczyć dzieci prezentujące swoje umiejętności, wystawę, super wyposażoną salę rewalidacyjną. Została też przedstawiona prezentacja z całomiesięcznej działalności organizatorów i wszystkich, którzy uczestniczyli w tych działaniach. Następnie wszyscy przy herbatce rodzice, goście, dyrekcja szkoły i nauczyciele podzielili się opiniami na temat tej globalnej akcji, a także wiedzą i doświadczeniami.